logo

 
 
Projekt »VEM 2016 in 2017« 
Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017
 

Razvojno informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica je na podlagi uspešne konzorcijske prijave na javni razpis za financiranje izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM za leto 2016 in 2017, ki ga je objavila javna agencija SPIRIT Slovenija, pridobil evropska sredstva za projekt »VEM 2016 in 2017« in s tem ponovno status VEM točke (Vse na Enem Mestu).

Kaj zajemajo storitve VEM?

  • Posredovanje informacij in osnovno svetovanje, povezano z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja.
  • Izvajanje informativno promocijskih tematskih delavnic.
  • Izpeljava postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Priporočamo vam, da se pred obiskom naše VEM točke dogovorite z referentom VEM o potrebnih dokumentih in terminu obiska. Še prej pa priporočamo, da preberete informacije o postopkih, opisane na tem spletnem mestu.

Več informacij o storitvah celotnega sistema VEM najdete na spletnem portalu:
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem


Kontakt

Danica Košir
02 292 72 10

danica.kosir@ric-sb.si

Tajništvo
02 843 02 46

Uredne ure točke VEM

Ponedeljek: 8.00-10.00 in 12.00-14.00
Torek: 8.00-10.00 in 12.00-14.00
Sreda: 8.00-10.00 in 12.00-16.30
Četrtek: 8.00-10.00 in 12.00-14.00
Petek: 8.00-12.00
 
 

O projektu

Namen projekta 

Projekt se izvaja z namenom zagotavljanja kakovostnih, celovitih in brezplačnih podpornih storitev VEM za spodbujanje podjetništva na območju Republike Slovenije, zlasti na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.

Cilj projekta 

Cilj je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanemu delovanju podjetij.

Ciljna skupina

Storitve VEM so namenjene osebam. ki so potencialni bodoči podjetniki ter malim in srednjim podjetjem (MSP).

Neposredni rezultati projekta

1. Informiranje: Tedensko posredovanje informacijskih paketov z vključevanjem informacij lokalnega značaja (za čas trajanja projekta - 478 paketov).

2. Izvedba delavnic: Izvedba delavnic za potencialne podjetnike in MSP (58 delavnic) ter delavnice za osnovnošolce in srednješolce (62 delavnic).

3. Osnovno in informativno svetovanje ter e-VEM postopki: Izvedenih 2600 svetovanj za bodoče podjetnike in MSP, izvedenih 760 postopkov preko e-VEM aplikacije.

4. Podporne aktivnosti vstopnih točk VEM:
- priprava evidence nosilcev podpornega okolja
- evidentiranje administrativnih ovir
- sodelovanje na nacionalnih prireditvah
- udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce

Prijavitelj projekta je Ekonomski institut Maribor, d.o.o., ostali projektni partnerji pa: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro. Projekt bo trajal od 1.7.2016 do 31.7.2017.

Projektu so bila dodeljena sredstva za financiranje za Podravsko statistično regijo v skupni višini do 100.000,00 €, za posamezno VEM točko pa do 25.000,00 €.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Več
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
29.12.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav