logo

 
TOČKA (VEM) SPOT-Slovenska poslovna točka
 
 
 

Točke VEM so se z januarjem 2018 preimenovale v Slovenske poslovne točke (SPOT).

Vzpostavil se je namreč nov nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, ki je nadgradnja dosedanjega sistema VEM (točke VEM in portal e-VEM). Sistem SPOT združuje štiri ravni:

 

1 raven:  Portal SPOT -  Informacije in elektronske storitve za poslovanje 

Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sistema SPOT (dosedanji portal e-VEM). Elektronske storitve poslovnim subjektom omogočajo enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo po načelu vse na enem mestu. Na voljo so npr. različni postopki, ki se navezujejo na urejanje obveznega socialnega zavarovana, ustanovitev, registracijo, spremembe ali izbris podjetja, oddajo davčnih podatkov, ureditev napotitve delavca na delo v tujino, objavo prostega delovnega mesta… Poleg elektronskih storitev portal nudi tudi ključne vsebine o pogojih v različnih fazah poslovanja. 

 

2. raven: SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

SPOT Registracija so fizične točke (dosedanje točke VEM), kjer uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT (dosedanji portal e-VEM) s pomočjo referenta. 

 

3. raven: SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

S 1.1.2018 je bilo po Sloveniji vzpostavljenih 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks, odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje lokalnega okolja, splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, povezovanje vseh lokalnih akterjev za podporo poslovnim subjektom… Točke SPOT Svetovanje torej nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

 

4. raven: SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem

Krovno vlogo v sistemu SPOT pod imenom SPOT Global je prevzela javna agencija SPIRIT Slovenija, ki bo izvajala aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga je pomoč večjim domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje.

SPOT Global med drugim zagotavlja: celovito podporo tujim investitorjem z informacijami o možnostih zagona ali širitve dejavnosti (od pričetka projekta oz. investicije in tudi po tem – t.i. »after-care«), celovito informiranje domačih in tujih investitorjev o možnih virih financiranja ter informiranje glede ostalih poslovnih priložnostih, celostno zagotavljanje storitev za tujce, ki želijo opravljati dejavnost v Sloveniji, pomoč domačim podjetjem pri zagotavljanju informacij glede poslovanja, rasti in razvoja ter širitve na tuje trge.

 

V okviru sistema SPOT, Slovenska poslovna točka izvajamo storitve 2. nivoja (SPOT Registracija) in 3. nivoja (SPOT Svetovanje). 

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav