logo

Svetovanje

Podjetniško svetovanje

Pomagali vam bomo pri:
 • Razvoju in presoji poslovnih idej.
 • Izbiri ustrezne statusne oblike podjetja.
 • Ustanovitvi, poslovanju in razvoju podjetja.
 • Pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev.
 • Iskanju ustreznih zemljišč in prostorov za poslovne namene.

Pravno svetovanje

Nudimo vam brezplačno svetovanje pravnega strokovnjaka o posameznih vprašanjih na področju:
 
1. DELOVNOPRAVNIH RAZMERIJ
 • Sklepanja novih pogodb o zaposlitvi  in sprememb obstoječih pogodb o zaposlitvi.
 • Sprememba ali vzpostavitev delovnopravnih aktov v podjetju, aktov o sistemizaciji in drugih splošnih delovnopravnih aktov.
 • Delovnoporavnih splošnih aktov v povezavi z uvedenim sistemom standardov kakovosti v  podjetju.
 • Kadrovsko prestrukturiranje in reorganizacija.
 • Zaščite pravic delavca v času trajanja in po prenehanju delovnega razmerja.
 • Vodenje disciplinskih postopkov in postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi.
 • Mirnega reševanja sporov med delavcem in delodajalcem.
 • Upravljanja človeških virov.

2. GOSPODARSKO-STATUSNIH RAZMERIJ

 • Možnosti izterjave dolgov v izvensodnih in sodnih postopkih.
 • Sklepanja in spremembe obstoječih gospodarskih pogodb.
 • Sprememba statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi.
 • Statusno-pravna preoblikovanja in statusne spremembe v podjetjih.
 • Sprememba statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi.
 • Urejanja zavarovanj in odškodnine vseh vrst.

3. NEPREMIČNIN

 • Prenos lastninske pravice na nepremičninah.
 • Ustanovitev stvarnih in osebnih služnosti in ustanovitevi stavbne pravice.
 • Davčni postopki pri prenosih nepremičnin.
 • Ustanovitev in spremembe etažne lastnine.
 • Razdelitev solastnine na nepremičninah, ureditev etažne lastnine in določitev pripadajočih zemljišč k stavbam. 
 • Ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki.

Brezplačni pravni nasvet je omejen na pol ure. Na sestanku pravni strokovnjak stranki opravi analizo pravnega problema in predstavi okvirne možne rešitve. 

Svetovanje se izvaja vsak PONEDELJEK in SREDO od 15.00 ure naprej po predhodni prijavi na št. 02 843 02 46 ali elektronski naslov danica.kosir@ric-sb.si

V prijavi nam sporočite vaše podatke: ime in priimek, datum in uro, temo ter kontaktne podatke. Uspešno izvedeno prijavo vam bomo potrdili na vaš elektronski naslov - prijava je veljavna po potrditvi!

Davčno in računovodsko svetovanje

Podjetnikom in družbam nudimo brezplačno davčno in računovodsko svetovanje zunanjega strokovnjaka.

Pomagamo vam pri:

 • optimiranju davčne bilance,
 • dohodnini,
 • davku od dohodka pravnih oseb,
 • davčnem postopku, davku na dodano vrednost in preventivnem davčnem pregledu.
 • pregledu ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS,
 • pregledu izdelave tedenskega, mesečnega, letnega plana denarnih tokov in finančnih tokov,
 • kontroli in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence.

Na svetovalnem srečanju davčni in računovodski strokovnjak opravi analizo vašega problema in predstavi okvirne možne rešitve. Vsak primer se obravnava individualno na sedežu RIC-a na Trg svobode 5 v Slovenski Bistrici (nad mladinskim centrom).

Brezplačno svetovanje se izvede vsako sredo med 10.00 in 11.00 uro po predhodni prijavi na tel. 02 843 02 46 ali elektronski naslov danica.kosir@ric-sb.siV prijavi nam sporočite vaše podatke: ime in priimek, datum in uro, temo ter kontaktne podatke

Brezplačni davčni in računovodski nasvet je omejen na 15 minut.

Energetsko svetovanje

Ponujamo vam brezplačno svetovanje o:

 • toplotni zaščiti stavb,
 • izbiri energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva,
 • izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav ter energenta,
 • regulaciji ogrevalnih sistemov,
 • zamenjavi ogrevalnih naprav,
 • uporabi obnovljivih virov energije,
 • zmanjšanju rabe energije,
 • uporabi varčnih gospodinjskih aparatov,
 • pripravi tople sanitarne vode z obnovljivimi viri energije,
 • prezračevanju stavb,
 • energijsko učinkoviti zasnovi novogradenj in prenovi stavb,
 • zrakotesnosti stavb,
 • možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za URE in OVE in
 • možnosti najema ugodnih ekoloških kreditov.

Svetovanje poteka v prostorih RIC na Trgu svobode 5, v Slovenski Bistrici, vsak četrtek med 16. in 18. uro.

Občani se za obisk naročijo po tel.: 02 620 22 71 ali 02 843 02 46, kontaktna oseba Tomaž Pristovnik, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro.

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav