logo

Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Za obdobje 2017–2021 je na voljo 27,7 milijona EUR. Predvidena je zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.

Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

  • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
  • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Kandidirate lahko delodajalci, ki:

  • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
  • imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje,
  • imate poravnane vse davčne obveznosti.

Predložite lahko eno ali več ponudb.

Rok za predložitev ponudb je 31. 7. 2019 do 14.45.

Več o pogojih in načinu prijave najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav