logo

StoRES – Promocija večje rabe energije iz fotovoltaičnih sistemov s hrambo za vse

           

 

 

Novembra lani je Občina Slovenska Bistrica pričela svoje sodelovanje z 8 partnerji iz 6 evropskih držav v sklopu projekta StoRES, katerega vodilni partner je Univerza na Cipru. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Mediteran. Pričetek projekta je bil 1. november 2016, trajal pa bo vse do 30. aprila 2019 (skupaj 30 mesecev). Skupna vrednost projekta je skoraj 2 milijona evrov.

Projekt StoRES se osredotoči na povečanje uporabe obnovljivih virov energije, natančneje energije pridobljene iz fotovoltaičnih sistemov, in na možnost shranjevanja te energije s pomočjo shranjevalnih naprav. Aktivnosti bodo potekale na 7 območij Evropske unije, iz katerih prihajajo tudi projektni partnerji: Ciper, Francija, Grčija, Italija, Portugalska, Slovenija in Španija. Cilj projekta StoRES je povečanje samooskrbe z električno energijo iz fotovoltaičnih sistemov s hrambo energije, pri tem pa zagotoviti optimalno moč shranjevalnih naprav.

V okviru projekta se predvideva razvoj optimalne politike za učinkovito integracijo fotovoltaičnih sistemov in sistemov za shranjevanje energije, na podlagi rezultatov, ki jih bomo dobili iz petih pilotnih lokacij, kjer bomo testirali učinkovitost teh sistemov. Projektni partnerji si prizadevajo, da bi se povečala uporaba energije iz fotovoltaičnih sistemov s hrambo energije, predvsem na otokih, ki so izolirani, popolnoma odvisni od fosilnih goriv in kjer se povečuje zahteva po električni energiji ter na podeželskih območjih, kjer je omrežje oslabljeno, vpliv na okolje pa večji. Potrebno bo najti rešitev, ki je cenovno ugodna in trajna.

V prvih mesecih projekta smo se partnerji osredotočili predvsem na zbiranje in usklajevanje informacij, identifikacijo ovir, zakonskih omejitev in drugih podatkov na podlagi katerih smo pripravili poročilo trenutnega stanja in kateri so tudi podlaga za pripravo načrta implementacije univerzalne rešitve za hrambo energije. Na petih pilotnih območjih trenutno poteka implementacija teh rešitev, ki bo končana v začetku jeseni, ko se bodo začeli zbirati podatki.

Da bi dosegli cilje je potrebno premagati ovire povezane s trgom, tehniko, omrežjem in tarifami pri tem pa paziti, da ne ogrozimo stabilnosti omrežja in varnosti oskrbe z električno energijo. Rezultate testiranj bomo razširili tudi na druga evropska območja, kjer zmogljivost obnovljivih virov še ne dosega konkurenčnih cen. Občina Slovenska Bistrica ima v samem projektu ključno vlogo ravno pri razširjanju informacij in lekcij, ki jih bomo pridobili na podlagi testiranj na pilotnih območjih.

  

Več
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav