logo

Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Eko sklad, Slovenski okoljski sklad je objavil JAVNI RAZPIS NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:
   1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
      2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
      3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
      4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
      5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
      6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
      7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 60.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.

Rok za prijavo

Vloge v fizični obliki morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 22. januarja 2018 do 12.00 ure, oziroma morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 22. januarja 2018.

Informativni dan

Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemajo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra. 

Več o tem najdete na spletni strani Eko sklada.

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav