logo

Sociolab

Projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo »SocioLab«« je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Projekt prispeva k reševanju nekaterih ključnih v Regionalnem razvojnem programu za Podravsko razvojno regijo 2014 - 20201 (v nadaljevanju: RRP Podravje) identificiranih izzivov, s katerimi se v regiji srečujemo na področju pomanjkanja delovnih mest, brezposelnosti (ranljivih skupin mladih, starejših in dolgotrajno brezposelnih), nizke produktivnosti, nižje stopnje podjetniške aktivnosti, nizkega deleža inovacijskih podjetij. Projekt z ustvarjanjem potrebnega ekosistema za socialno ekonomijo prispeva k reševanju teh izzivov preko:

  • spodbujanja družbeno inovativnega (socialno)podjetniškega in zadružnega podjetništva, z namenom kreiranja novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine,
  • z razvojem produktov za reševanje izzivov socialne izključenosti,
  • povečanja razvojnih priložnosti v regiji in
  • zagotavljanja konkurenčnega, trajnostnega in participatornega razvoja Podravske regije.

Povezave:

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav