logo

RITOZNOJČAN - VINO MOJE MLADOSTI
 
Vinogradništvo v Občini Slovenska Bistrica ima zelo bogato tradicijo. Sega namreč v stari vek, v čas, ko so na vznožju Pohorja živeli Iliri. Te so okoli 400 let pred n. št. začeli izpodrivati Kelti in v ta čas  segajo zapisi, da so tod gojili vinsko trto.
 
Slovenska Bistrica je že v 16. stoletju krojila usodo vinske trgovine tistega časa. Leta 1643 je bila sedež Davčnega okraja za vino. Še danes se okoli mesta vzpenjajo griči  z okoli 140 ha vinogradov, ki so zaokroženi kompleksi z izjemno lepim krajinskim vzorcem. Med vinogradi Ritoznoja je cerkev svete Marjete, ki na vinograde pazi že od 1542.
 
Uspeh in priljubljenost vin sega krepko nazaj v prejšnje stoletij. Z Ritoznojčanom  so si sladili življenje  na Dunaju, Pragi, Gradcu in še kje. V tistih časih so dobro vedeli, da je vino nad Slovensko Bistrico najboljše vino na Štajerskem.
 
Pisali smo leto 1947, ko se je med vzorci na ljubljanskem vinskem sejmu, s posredovanjem takratne Mariborske vinarske zadruge, ki nam je vino izšolala, pojavilo novo vino - Ritoznojčan. S kakovostjo je prekosil vse vzorce, vsem izpred nosa vzel šampionsko titulo in, če se prav spominjam, od sto možnih točk prejel  92 točk. To je bil prvi povojni uspeh iz našega območja…(Karli Zafošnik, Kovača vas). Bolj množično pa so to vino začeli v Slovenski Bistrici polniti leta 1967 v Kmetijskem Kombinatu. V tem času je vino Ritoznojčan prejelo številna priznanja.
Več
05.08.2013
24.07.2013
logoti
Za vsebino informacij je odgovoren Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Politika razvoja podeželja 2007-2013
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav