logo

Ritoznojčan - vino moje mladosti

Ne samo zaradi navihanega imena, ampak tudi zaradi tradicije, odlične lege in odlične kvalitete, ki jo daje ritoznojsko grozdje, smo se skupaj z Bistriškimi vinogradniki odločili, da vino Ritoznojčan ne sme utoniti v pozabo in ne sme izgubiti svoje avtohtonosti.
 
S projektom Ritoznojčan – vino moje mladosti smo povezali vinogradnike s skupno pridelavo tradicionalnega vina Ritoznojčan. Ustanovitev Konzorcija Ritoznojčan in poenotenje okusa vina Ritoznojčan kot nujna pogoja za uspešno izvedbo projekta sta uresničena. S povezavo vinogradnikov v Konzorcij smo povečali količino vina Ritoznojčan, poenotili etiketo, zagotovili kontrolo kakovosti (kontrola v vinogradu, kontrola grozdja, kontrola vina), zagotavljali stalno kakovost vina, oprema steklenice pa zagotavlja originalnost vsake steklenice. Povečala se bo prepoznavnost vina, geografskega porekla in z njim izražene lokalno – tradicionalne lastnosti (vpliv klime, lege, tal, sorte in tehnologije).
 
Grozdje za vino Ritoznojčan se prideluje le na absolutno vinogradniških legah, znotraj vinorodnega ožjega  okoliša Bistrica. Meje vinorodnega ožjega okoliša določa predpis, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije. Vinorodni ožji okoliš Bistrica  je sestavni del vinorodnega podokoliša Maribor in obsega:   – vinorodno lego Bukovec,  vinorodno lego Zgornja Polskava,  vinorodno lego Gabrnik, vinorodno lego Ritoznoj,  vinorodno lego Kovača vas, vinorodno lego Visole.
 
Sorte vinske trte, iz katerih se  prideluje Ritoznojčan so: laški rizling, renski rizling, sauvignon,  beli pinot, chardonnay,  šipon, rumeni muškat, kerner, rizvanec, zeleni silvanec, traminec ki so v predpisu, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije, določene kot dovoljene in priporočene sorte za vinorodni okoliš Štajerska Slovenija.

Nosilec projekta in projektni partnerji

Nosilec projekta je RIC Slovenska Bistrica, projektni partnerji pa Občina Slovenska Bistrica, Vila Platana, d. o. o. in KGZS - KGZ Maribor.

Cilji projekta

 • Zaščita vina z označbo priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan PTP.
 • Oblikovana celostna podoba novega produkta.
 • Združevanje in povezovanje pridelovalcev (konzorcija Ritoznojčan).
 • Obuditev in ohranjanje tradicije vina Ritoznojčan.
 • Povečanje prepoznavnosti vina Ritoznojčan.
 • Večja prepoznavnost bistriškega vinorodnega območja in s tem občine Slovenska Bistrica, območja LAS, kakor tudi vinorodnega okoliša Štajerska - Slovenija.
 • Obogatitev turistične ponudbe v okviru Podpohorske vinsko – turistične ceste večja možnost uspešnega trženja vina in krajine.

Rezultati projekta

 • Povezovanje pridelovalcev vina v združenje - Konzorcij Ritoznojčan PTP.
 • Prvi in nov izdelek Ritoznojčan PTP - zaščiteno vino.
 • Določitev pogojev pridelave vina Ritoznojčan.
 • Izdelan elaborat.
 • Oblikovana celostna grafična podoba izdelka.
 • Usposobljeni pridelovalci za pridelavo vina Ritoznojčan.
 • Nova delovna mesta.
 
Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav