logo

Razvoj podeželja 2014-2020 - sveže ideje, novi projekti ter nepovratna sredstva EU

Strategija lokalnega razvoja LAS Dobro za nas je bila v pregled in potrditev koordinacijskemu odboru CLLD oddana konec meseca oktobra 2015. Trenutno smo v fazi čakanja na odločbo o potrditvi strategije, ki nam bo omogočila črpanje nepovratnih evropskih sredstev vse do leta 2023. Strategija bo potrjena predvidoma do poletja, temu bo sledila objava Javnega poziva za izbor projektov. Programska izhodišča in projektne prioritete, katere morajo zasledovati prijavljeni projekti, so zapisani v Strategiji lokalnega razvoja, ki jo najdete na spletni strani: http://www.lasdobrozanas.si/strategija-lokalnega-razvoja/


Priporočamo, da se z vsebino strategije dobro seznanite ter pričnete s pripravo projektnih predlogov. Financirani bodo samo tisti projekti, ki bodo zasledovali ukrepe in cilje, zastavljene v strategiji lokalnega razvoja. Več informacij najdete na spletni strani: www.lasdobrozanas.si

 

Več
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
29.12.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav