logo

Projekt ENSURE se pričenja

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je vodilni partner mednarodnega projekta ENSURE oz. Evropska mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju. Partnerji so uspešno prestali izbirna merila Evropske komisije in sedaj jih čaka dvoletno sodelovanje.

Projektni partnerji prihajajo iz 13 držav - od tega 12 iz Evropske unije, 2 državi pa sta naši sosedi iz Srbije in Črne gore. Gre za lokalne ustanove (6 projektnih partnerjev), zveze in organe, ki zastopajo lokalne oblasti (5 projektnih partnerjev), 1 regionalno ustanovo in dve organizaciji s področja civilne družbe (NVO).

Projekt ENSURE je zastavljen s ciljem večanja zavedanja o pomenu, ki ga imajo snovalci politik kot akterji, ki obravnavajo potrebe lokalnega podeželjskega prebivalstva v okviru politik Evropske unije in evropskega državljanstva.  V času, ko je zaupanje državljanov v odločanje EU na najnižji ravni, zlasti pa se podpora državljanov na podeželju hitro zmanjšuje, je cilj tega projekta  razumevanje evroskepticizma in nato gradnja evropskega pristopa z uporabo razpoložljivih EU orodij za demokracijo, pa tudi z zagotavljanjem novih vključujočih instrumentov za državljane.

Projekt obravnava vsakdanje teme, ki prevladujejo pri podeželskem prebivalstvu, kot so: lokalni razvoj, čezmejna mobilnost kmetijskih delavcev, varnost preskrbe s hrano, itd. Z razpravo o vprašanjih, ki so ključnega pomena za prebivalce na podeželju, se bo projekt lotil iskanja odgovorov na vprašanja, kot so: upad podpore Evropski uniji, evroskepticizem in evropsko državljanstvo na podeželskih območjih. Dolgoročni rezultat bi lahko bil trajno partnerstvo kot mreža ENSURE.

Uvodno srečanje projektnih partnerjev (delovni sestanek, namenjen uskladitvi partnerskih aktivnosti ter ciljev, ki jih zasleduje projekt) je potekalo v Slovenski Bistrici med 18. in 20. oktobrom letos. Sestanka so se udeležili predstavniki  11 izmed 14 partnerskih institucij. RIC Slovenska Bistrica je –  kot gostitelj uvodnega srečanja – v sklopu slednjega pripravil in izvedel delavnice s področja projektnega vodenja ter koordinacije in sodelovanja projektnih partnejev, kjer so se partnerji podrobneje sezanili s časovnico ter projektnimi aktivnostmi, ki jih čakajo v prihodnjih dveh letih. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, partnerji pa so uvodni del zaključili s podpisom partnerskega sporazuma. V zaključnem delu srečanja je sledil še študijski obisk podjetja Impol d.d., kjer so se udeleženci podrobneje seznanili tudi s praktičnimi primeri pametne specializacije v Slovenskmi Bistrici v širšem evropskem kontekstu, povsem za konec pa jim je bil z ogledom Gradu Slovenska Bistrica predstavljen še utrinek bistriške kulture in zgodovine.

Naslednji projektni dogodek – mednarodna konferenca – bo v mesecu aprilu 2018 organiziran na Hrvaškem.

Vabljeni  k spremljanju projekta na Facebooku (facebook.com/ensurenetwork).

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije – program Evropa za državljane.

 

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav