logo

Projekt ENSURE – mednarodno projektno srečanje »Skupna kmetijska politika v novi perspektivi« v hrvaški Istri

RIC Slovenska Bistrica (kot vodilni partner) bo eden izmed 13 projektnih partnerjih, ki se bodo udeležili drugega mednarodnega partnerskega srečanja v okviru projekta Evropska mreža za solidarnost in kohezijo na podeželju (ENSURE), ki se izvaja v okviru programa Evropa za državljane.

Trodnevni dogodek bo potekal v hrvaškem mestu Motovun med 11. in 13. aprilom 2018. Projekta se udeležuje 36 mednarodnih predstavnikov iz Slovenije, Srbije, Češke, Poljske, Španije, Bolgarije, Latvije, Grčije, Črne Gore, Italije, Madžarske in Romunije, organizator in gostitelj dogodka pa je hrvaška Lokalna akcijska skupina Središnja Istra.

Tekom trodnevnega programa se bodo partnerji soočili z različnimi izzivi, ki se tičejo teme mednarodnega srečanja, to je »Skupna kmetijska politika v novi perspektivi«. Prisotni udeleženci bodo delili svoje izkušnje s podeželskimi parlamenti ter lokalnimi akcijskimi skupinami v njihovih državah, ravno tako pa jih čaka tudi debata na temo statusa lokalnih pridelkov v kontekstu prostega pretoka blaga v EU.

Srečanja se bo udeležila tudi hrvaška nacionalna kontaktna točka programa Evropa za državljane, ki bo predstavila njihov pregled aktualnih in izvedenih aktivnosti in rezultatov, izvedenih v programskem obdobju 2014-2020.

Pred zaključkom projektnega srečanja pa bodo imeli partnerji tudi možnost izkusiti centralno Istro, obiskati nekatere izmed lokalnih znamenitosti ter pokusiti nekaj odličnih izdelkov hrvaške kuhinje.

Več o projektu spremljajte na Facebook strani projekta.   

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Evropa za državljane.


ENSURE Project: Partners Meet in Croatia, Istria!

RIC Slovenska Bistrica will be one of the 13 partners taking part of the 2nd International Partner Meeting that will be held in Motovun, Croatia from 11th to 13th of April. The event will gather 36 international participants from Slovenia, Serbia, Czech Republic, Poland, Spain, Bulgaria, Latvia, Greece, Montenegro, Italy, Hungary and Romania with LAG »Central Istria« as the host of the event. During a three-day programme, partners will deal with different topics falling into the general subject of the event – »Common Agricultural Policy From a New Perspective«.  Partners will share their experiences on rural parliaments and local action groups in their countries as well as take part in a debate discussing the position of traditional local products in the context of free EU market.

The Croatian National Contact Point for Europe for Citizens Programme will also join in to give a overview of the so-far conducted activities and results of the on-going programming period 2014-2020.

Partners will also have a chance to experience central Istria; visit some of the most popular sights of the destination as well as to taste the traditional Istrian flavors through the local cuisine.

Follow us on ENSURE Facebook page for all information on the event and other project activities.
 

 

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav