logo

Primerjava poslovanja med s.p. in d.o.o.

Pravna oblika

S.P.
D.O.O.
Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Je pravna oseba (kapitalska družba).

Osebna odgovornost

S.P.
D.O.O.
Odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Odgovarja le z vloženim kapitalom.

Osnovni kapital

S.P.
D.O.O.
Ni potreben.
7.500,00 EUR - lahko v denarju, v sredstvih ali poljubno kombinirano. 

Ustanovitveni stroški

S.P.
D.O.O.
Jih ni.
Enostavni postopek (kapital v denarju) 
Brezplačen in se opravi na naši VEM točki.
Zahtevni postopek (kapital v sredstvih)
Pri notarju po notarski tarifi.

Obdavčitev dobička

S.P.
D.O.O.
16 %, 27 %, 41 %, 50% (po dohodninski lestvici).
Pri davku od dohodkov pravnih oseb se upošteva enotna davčna stopnja. ki znaša 19 %. 

Vodenje poslovnih knjig

S.P.
D.O.O.
Če podjetnik davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih stroškov, lahko poslovne  knjige vodi na dva načina:
 • v enostavnem knjigovodstvu
 • v dvostavnem knjigvodstvu.

Poslovnih knjig pa ni potrebno voditi, če davčno osnovo ugotavljamo na podlagi normiranih stroškov in, če normiranec ni DDV zavezanec.

Obvezno je dvostavno knjigovodstvo.

Poslovni račun – denar

S.P.
D.O.O.
Z denarjem na računu prosto razpolaga (dviguje, polaga, plačuje), dovoljena je precejšnja svoboda.
Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena. V d.o.o. veljajo stroga pravila na kakšen način in kdaj se denar dvigne, položi na račun ipd.

Plača

S.P.
D.O.O.
Nima plače (dobiček je plača), zato plača ni strošek.
Ima plačo in si jo nakazuje, zato je plača strošek.

Krediti – sredstva na razpisih

S.P.
D.O.O.
Težje dobi kredit pri banki.
Lažje dobi kredit pri banki.

Prednosti

S.P.
D.O.O.
 • Ni potreben denarni vložek v obliki osnovnega kapitala.
 • Prosto razpolaganje s sredstvi.
 • Poslujemo lahko z gotovino.
 • Sedež podjetja imamo lahko na naslovu stalnega prebivališča.
 • Celoten dobiček poodjetja predstavlja plačo.
 • Hitra in enostavna ustanovitev (nič administrativnih stroškov).
 • Za dolgove družbe družbeniki ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak je za to zadolžena družba do višine osnovnega kapitala.
 • Plače so strošek.

Slabosti

S.P.
D.O.O.
 • Podjetnik za svoje obveznosti odgovarja neomejeno z vsem svojim premoženjem.
 • Oblika s.p. ni ločena od fizične osebe, zato s.p. in fizična oseba med seboj ne moreta poslovati.
 • Ustanovitelj ne more svojemu s.p.-ju zaračunati najemnine za poslovni prostor;
 • Ustanovitelj svojemu s.p.-ju ne more zaračunati obresti za posojilo;
 • Ustanovitelj svojemu s.p.-ju ne more zaračunati bonitete;
 • Ustanovitelj svojemu s.p.-ju ne more zaračunati stroškov dela;
 • Ob višjih dobičkih je davčno breme visoko;
 • Ni primerna v primerih, kadar želi podjetje ustanoviti več oseb;
 • Nižja kredibilnost v pravnem prometu v primerjavi z drugimi pravnoogranizacijskimi oblikami.
 • Pri ustanovitvi je potreben ustanovni kapital v vrednosti 7.500 €.
 • V primeru izplačila dobička se le-ta obdavči.
 • Ni prostega razpolaganja s sredstvi na računu.
 • Obvezno dvostavno knjigovodstvo.
 • Vsi dvigi in pologi na transakcijski račun morajo biti dokumnetirani.
 • Poslovati je potrebno s poslovnim računom.
Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav