logo

Potrjena Strategija lokalnega razvoja LAS Dobro za nas

Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS) Dobro za nas je z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 28.9.2016 pridobila status potrjene LAS za obdobje 2014-2020. S tem so za območje štirih občin - Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica - zagotovljena sredstva v višini 1.482.985,00 EUR, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Naslednji korak LAS Dobro za nas je priprava in objava javnih razpisov za izbor operacij, za kar je, kot vodilni partner, zadolžen Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. 

Ob uspešni pridobitvi statusa delujoče LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri pripravi strategije ter vas tudi v nadaljevanju vabimo k aktivnemu pristopu izvajanja lokalnega razvoja. Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran http://www.lasdobrozanas.si/aktualno kjer bo, po pravnomočnosti odločbe, objavljena razpisna dokumentacija ter prvi Javni poziv za izbor operacij. Za več informacij smo vam na voljo preko e-maila  las@ric-sb.si ali po telefonu 02 620 22 70.

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav