logo

Potrebe in cilji za umestitev v strategijo lokalnega razvoja

Vabimo vas, da sodelujete pri ustvarjanju Strategije lokalnega razvoja do leta 2020 v okviru Lokalne akcijske skupine Dobro za nas!

Priprava Strategije lokalnega razvoja (ključnega dokumenta za črpanje sredstev lokalnega razvoja iz mehanizma CLLD v okviru LAS Dobro za nas) je v sklepni fazi. S tem namenom smo v preteklih tednih tudi izvajali terenske delavnice z namenom analize lokalnih potreb in možnosti (SWOT analize). V priloženem dokumentu (klikni TUKAJ) so navedeni dosedanji izsledki SWOT analiz in že izražene potrebe in cilji.

Pozivamo vas, da nam sporočite, katere POTREBE in CILJE poleg že navedenih v analizi še prepoznavate v vašem okolju in za njih smatrate, da jih je nujno uvrstiti med prednostne naloge do leta 2020?

Pričakujemo še neprepoznane POTREBE (se pravi, kaj lokalno okolje potrebuje) in/ali CILJE (kaj konkretno naj bo do leta 2020 realizirano, kaj naj dosežejo konkretni projekti, katere potrebe naj zadovoljijo?). Kaj torej prepoznavate, da v lokalnem okolju manjka in v katero smer naj se usmeri razvoj podeželje?

Potrebe in cilji naj izhajajo iz naslednjih 4 tematskih področij:

  1. ustvarjanje novih delovnih mes
  2. razvoj osnovnih storitev
  3. varstvo okolja in ohranjanja narave
  4. večja vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Pri POTREBAH navedite potrebo in v katero izmed naštetih 4 tematskih področij se uvršča.

Pri CILJIH  poleg umestitve v tematsko področje vsaj okvirno opredelite tudi:

KAKO (s katerimi ukrepi in aktivnostmi naj bo cilj dosežen),

KDAJ naj se prične izvajati doseganje cilja in kdaj naj bo dosežen ter

KOLIKŠNI bodo njegovi rezultati.

 

Primer, kaj naj bosta oblikovana potreba in/ali cilj:

POTREBA: Izboljšanje pitne vode (spada v 3. tematsko področje (varstvo okolja)), izhaja iz tega, da lokalne pitne vode vedno bolj primanjkuje

CILJ:  Zvišanje stopnje zavedanja o pomenu varovanja pitne vode (spada v 3. tematsko področje)

KAKO bo cilj dosežen: z zasnovo in izvedbo programa za dvig zavedanja o pomenu te problematike, z izvedbo izobraževanj, delavnic, strokovnih posvetov, izdan bo tiskan promocijski material, pripravljeni bodo radijski oglasi

KDAJ bo cilj dosežen: aktivnosti se bodo pričele in končale v letu 2016

KOLIKŠNI bodo rezultati: izveden bo 1 program ozaveščanja, dosegel bo 5000 ljudi

 

Vabimo vas torej, da nam potrebe in cilje posredujte na e-mail predlogi@ric-sb.si najkasneje do 5. 10. 2015.

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko telefona 02 620 22 70 - Mirjana Predikaka.

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav