logo

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Predmet Javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij je dodelitev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD (območjih z omejenimi možnostmi) z namenom njihovega ohranjanja in razvoja. S podukrepom želimo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. S podukrepom želimo prispevati tudi k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

Znesek podpore znaša do vključno 5.000 eurov na upravičenca.

Vnos vloge na javni razpis v elektronski sistem in elektronska vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. 11. 2017 do vključno 31. 1. 2018 do 24. ure.

Več o pogojih in prijavi na razpis najdete tukaj.

Več
19.02.2018
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav