logo

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Upravičenci

 • nosilec kmetije,
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • zadruga,
 • zavod,
 • gospodarska družba,
 • gospodarsko interesno združenje.

Upravičeni stroški

 • stroški ureditve objektov;
 • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
 • prispevek v naravi;
 • splošni stroški.

Stopnja javne podpore

Stopnja podpore je 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča do največ 50 odstotkov, če so v dejavnost vključeni nekateri izmed spodnjih ukrepov:

 • naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti
 • naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
 • naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
 • naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih 
 • naložbe mladih kmetov.

Rok za oddajo vlog

Oddaja vlog na javni razpis se začne 21. avgusta 2017 in se zaključi 30. novembra 2017.

Več o razpisnih pogojih in načinu prijave najdete tukaj.

Več
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
29.12.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav