logo

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Predmet 8. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 so naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je namenjena:

 • ureditvi hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditvi skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditvi greznic in čistilnih naprav,
 • nakupu in postavitvi rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditvi trajnih nasadov,
 • nakupu in postavitvi mrež proti toči,
 • ureditvi pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
 • izvedbo agromelioracij,
 • zaščiti čebeljih panjev pred medvedi,
 • ureditvi cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
 • ureditvi zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika,
 • nakupu in postavitvi namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 

V drugem sklopu so:

 • naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu in bodo šele z naložbo iz tega podukrepa postala gospodarsko vitalna.
 • naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
 • naložbe v prilagoditev standardom Evropske unije, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo, vključno s standardom varstva pri delu, do katerih je upravičen mladi kmet;
 • naložbe v ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil;
 • naložbe, namenjene prvi prodaji kmetijskih proizvodov iz lastne primarne pridelave prodajnemu posredniku ali predelovalcu, in dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo.

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Oddaja vlog

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vlog poteka od 21. avgusta 2017 do vključno 29. novembra 2017 do 24. ure.

Več o razpisnih pogojih in načinu prijave najdete tukaj.

Več
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
29.12.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav