logo

Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti
  • Prvi javni razpis za podukrep 16.2
  • Prvi javni razpis za podukrep 16.5

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa, katerih cilj je spodbuditi učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. Skupno gre za osem milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Predmet javnih razpisov je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP).

1. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

  • 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
  • 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

1. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 eurov. Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

  • 600.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
  • 2.400.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.


​Rok za oddajo vlog

Vnos prijavnega obrazca in prilog iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure. 

Dodatne informacije

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-pošta: aktrp@gov.si, 2 - INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav