logo

Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja Javno povabilo za zbranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc.

Izhodišče za ta program so demografske projekcije za Slovenijo, ki predvidevajo podaljševanje življenjske dobe in nižanje rodnosti, s tem pa se nakazujejo večje spremembe starostne strukture v družbi, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. V Sloveniji bo čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let.

Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let.

Predmet javnega povabila

Predmet javnega povabila je sofinanciranje izvedbe projektov ponudnikom z naslednjimi aktivnostmi:

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:

  • B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
  • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • B3 usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (priprava in potrditev) dodatne kvalifikacije).

Ponudba na JP ASI 2017 mora biti oddana za oba sklopa, razen v primeru, ko ima ponudnik zgolj enega zaposlenega, ki je starejši od 45 let. Tak ponudnik ni upravičen do sofinanciranja aktivnosti iz sklopa A, ampak le do sofinanciranja aktivnosti iz sklopa B.

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 30. 9. 2019.

Rok za oddajo ponudbe

Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 15. 1. 2018 do najpozneje 30. 3. 2018

Več o javnem povabilu si lahko preberete tukaj.

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav