logo

Oblike S.P.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih stroškov

 • Obvezno, če obdavčljivi promet v obdobju zadnjih zaporednih 12 mesecev preseže 50.000 €.
 • Davčna osnova = DPP - DPO.
 • Obdavčitev po dohodninski lestvici.
 • Obvezno je vodenje poslovnih knjig.

Popoldanski s.p.

 • Le tisti, ki so v rednem delovnem razmerju.
 • Enaki pogoji poslovanja kot za s.p.
 • Enaka obdavčitev.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih stroškov

 • Za dejanske prihodke in normirane odhodke, torej pavšal, se lahko odloči davčni zavezanec, katerega prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih z vključno z oktobrom tekočega leta ne presegajo 50.000 €.
 • Normiranec se v primeru izpolnejvanja pogojev označi v davčnem registru.
 • Podaljšanje v naslednje leto je avtomatsko, ob izpolnjevanju pogojev.
 • Zavezanci so dolžni sami ugotavljati, če še izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 • Ob prenehanju načina ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov za tekoče leto zavezanec DURS obvesti v okviru obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto, ki mora biti predložen v zakonskem roku.
 • Normiranec ne zaposluje delavcev.
 • Priznajo se dejanski prihodki in 70% normiranih stroškov, v katerih so zajeti plačani prispevki za socialno varnost.
 • Velja obdavčitev po fakturirani realizaciji in davčno leto je koledarsko leto.
 • Pavšalist nima olajšav in mu pri ugotavljanju davčne osnove za dohodnino niso priznani plačani prispevki za socialno varnost.
 • Uvaja se cedularna obdavčitev (enkratna in dokončna obdavčitev in ni več vključitve v informativni izračun dohodnine na letnem nivoju).
 • Uvaja se fiksna stopnja obdavčitve v višini 20% davčne osnove
 • Davčni zavezanec sam plačuje predhodne akontacije (razbremenitev plačnikov davka za davčni odtegljaj).
 • Davčni zavezanec ne more ugotoviti davčne izgube.
 • Davčni zavezanec oddaja obračun akontacije dohodnine.
 • Poslovnih knjig ni potrebno voditi, če normiranec ni DDV zavezanec.
 • Potrebne pa so evidence (evidenca izdanih knjigovodskih listin, evidenca osnovnih sredstev in evidence za obračun in plačilo DDV).
Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav