logo

Občina Slovenska Bistrica pridobila evropska sredstva za projekt »Enjoyheritage«

Občina Slovenska Bistrica je pridobila evropska sredstva v okviru prvega roka za predložitev vlog na odprtem razpisu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za projekt »Enjoyheritage«. 

V okviru prvega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 91 projektnih vlog, od katerih jih je bilo odobrenih 5. Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma v mesecu oktobru sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V projektu »Enjoyheritage« sodeluje 7 slovenskih in hrvaških partnerjev, in sicer: občina Slovenska Bistrica kot vodilni partner ter partnerji Zavod RS za varstvo narave (območna enota Maribor), Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Park prirode Žumberak, občina Vrsar, mesto Ozalj in Ustanova za upravljanje zavarovanih naravnih vrednot na področju Krapinsko-Zagorske županije.

Namen projekta je vzpostaviti organiziran sistem prikaza bogate naravne in kulturne dediščine območja obiskovalcem in lokalnemu prebivalstvu v obliki vodenih interpretacijskih in doživljajskih programov. Z vsebinami želimo vplivati tudi na dvig ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev o varovanju naravnih virov, s čimer bomo pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja in preprečili nadaljnjo degradacijo okolja. Ciljne skupine so predvsem mladi, vzgojno-izobraževalne ustanove, ponudniki in ostali gospodarski subjekti območja, obiskovalci, pohodniki, turisti,….

Rezultati projekta:

  • analiza stanja ohranjanja naravne in kulturne dediščine na obravnavanem področju
  • skupna strategija z inovativnimi rešitvami za upravljanje obiska znotraj varovanih območij
  • razvito orodje za spremljanje obiska na zavarovanih območjih dediščine za doseganje varstva in trajnostne rabe naravne dediščine
  • skupni akcijski načrt vključevanja naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo
  • urejene tematske poti in interpretacijske točke
  • skupna platforma za oblikovanje raznolikih učnih vsebin
  • oblikovani inovativni turistični paketi za različne ciljne skupine
  • mobilna aplikacija za inovativno interpretacijo dediščine  
  • skupni promocijski material
  • usposobljeni vodniki za interpretacijo dediščine

Na območju občine Slovenska Bistrica bomo na tak način povezali naš najpomembnejši spomenik kulturne dediščine, Bistriški grad in enega najpomembnejših naravnih spomenikov na našem območju, Bistriški vintgar, skozi katerega se bo pot nadaljevala do najvišjega vrha v naši občini, to je Treh kraljev in dalje do Črnega jezera. To želimo storiti z ureditvijo tako imenovane Stržkove poti, ki se v celoti navezuje oz. poteka ob bistriškem potoku in se priključi na Vodovnikovo pot, ki nas skozi neokrnjeno naravo Bistriškega vintgarja popelje do turističnega središča Treh kraljev.

Vrednost celotnega projekta je 1,2 milijona evrov, od tega EU del 1 milijon evrov in projekt bo trajal do sredine leta 2019. 

Več o programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška najdete TUKAJ.

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav