logo

O VINU
 
Vinorodne lege Ritoznoj, Kovača vas, Bukovec, Gabrnik, Vinarje, Zgornja Polskava in Visole dajejo kakovost vinu Ritoznojčan.
 
Grozdje za vino Ritoznojčan  se prideluje le na absolutno vinogradniških legah, znotraj vinorodnega ožjega  okoliša Bistrica. Meje vinorodnega ožjega okoliša določa predpis, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije.
 
Vinorodni ožji okoliš Bistrica  je sestavni del vinorodnega podokoliša Maribor in obsega:   – vinorodno lego Bukovec,  vinorodno lego Zgornja Polskava,  vinorodno lego Gabrnik, vinorodno lego Ritoznoj,  vinorodno lego Kovača vas, vinorodno lego Visole.
 
Sorte vinske trte, iz katerih se  prideluje Ritoznojčan so: laški rizling, renski rizling, sauvignon,  beli pinot, chardonnay,  šipon, rumeni muškat, kerner, rizvanec, zeleni silvanec, traminec ki so v predpisu, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije, določene kot dovoljene in priporočene sorte za vinorodni okoliš Štajerska Slovenija.
 
Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Ritoznojčan PTP  se bo  nahajalo v prometu le kot ustekleničeno.
Več
05.08.2013
24.07.2013
logoti
Za vsebino informacij je odgovoren Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Politika razvoja podeželja 2007-2013
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav