logo

Novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu in Zakona o prijavi prebivališča


Glavna novost spremembe zakona, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2016, dne 29.7.2016, je vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki bo omogočal poenostavljeno poročanje v zvezi z nastanitveno dejavnostjo (e-poročanje). Ta register bo vzpostavil in upravljal AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve). Vsi nastanitveni obrati se bodo morali po uveljavitvi zakona vpisati v novoustanovljeni register, s čimer bodo pridobili enotno identifikacijsko številko. Register bo javen, dostop do podatkov pa brezplačen.

Do sedaj so morali sobodajalci poročati Statističnemu uradu RS, Policiji ter poročati Občini (oz. LTO) mesečno podatke o številu nočitev in znesku plačane turistične takse za pretekli mesec. Po vzpostavitvi registra pa bodo gostitelji podatke iz knjige gostov poročali samo na AJPES.

V tem trenutku register še ni vzpostavljen, ko bo potrebno, da vsi obstoječi izvajalci predlagajo vpis v register nastanitvenih obratov, vas bomo o tem obvestili.

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav