logo

Novost v turizmu - poročanje podatkov le na eno mesto

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je s 1. decembrom 2017 vzpostavila Register nastanitvenih obratov in aplikacijo eTurizem, preko katerega bodo gostitelji, vpisani v register, poročali podatke o gostih in prenočitvah.

Namesto ločenega poročanja podatkov Policiji, SURS in občinam, bodo odslej gostitelji podatke poročali le enkrat, zgolj na AJPES.

Gostitelji se morajo v register vpisati do 28. februarja 2018, poročati pa začnejo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu.

Vpis v register lahko izvajalci nastanitvene dejavnosti opravijo preko spletne aplikacije eRNO ali osebno na katerikoli izpostavi Ajpes.

Več o tem najdete tukaj.

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav