logo

NOVO!Brezplačno svetovanje pravnega strokovnjaka
 
 
RIC Slovenska Bistrica nudi vsem zainteresiranim brezplačno individualno svetovanje pravnega strokovnjaka o posameznih vprašanjih na področju:

DELOVNOPRAVNIH RAZMERIJ:

 • sklepanja novih pogodb o zaposlitvi  in sprememb obstoječih pogodb o zaposlitvi
 • sprememba ali vzpostavitev delovnopravnih aktov v podjetju, aktov o sistemizaciji in drugih splošnih delovnopravnih aktov
 • delovnoporavnih splošnih aktov v povezavi z uvedenim sistemom standardov kakovosti v  podjetju
 • kadrovsko prestrukturiranje in reorganizacija
 • zaščite pravic delavca v času trajanja in po prenehanju delovnega razmerja
 • vodenje disciplinskih postopkov in postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • mirnega reševanja sporov med delavcem in delodajalcem
 • upravljanja človeških virov

GOSPODARSKO-STATUSNIH RAZMERIJ:

 • možnosti izterjave dolgov v izvensodnih in sodnih postopkih
 • sklepanja in spremembe obstoječih gospodarskih pogodb
 • sprememba statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi;
 • statusno-pravna preoblikovanja in statusne spremembe v podjetjih
 • sprememba statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi;
 •  urejanja zavarovanj in odškodnine vseh vrst

NEPREMIČNIN:

 • prenos lastninske pravice na nepremičninah
 • ustanovitev stvarnih in osebnih služnosti in ustanovitevi stavbne pravice
 • davčni postopki pri prenosih nepremičnin
 • ustanovitev in spremembe etažne lastnine
 • razdelitev solastnine na nepremičninah, ureditev etažne lastnine in določitev pripadajočih zemljišč k stavbam 
 • ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki

Brezplačni pravni nasvet je omejen na pol ure. Na sestanku pravni strokovnjak stranki opravi analizo pravnega problema in predstavi okvirne možne rešitve. 

Svetovanje se izvede vsak PONEDELJEK in SREDO od 15.00 ure naprej po predhodni prijavi na tel. 02 843 02 46 ali elektronski naslov danica.kosir@ric-sb.si

V prijavi nam sporočite ime in priimek, datum in uro, temo ter kontaktne podatke.  Prijava je upoštevana, ko vam jo potrdimo!

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav