logo

Novi razpisi za čebelarje v letu 2018

Tehnična pomoč čebelarjem

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2018.

Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Višina sofinanciranja

Sofinanciranje čebelarske opreme: od 1.000 do 12.000 eurov (sofinancirane je 80 odstotkov neto vrednosti opreme oz. 100 odstotkov vrednosti, pod pogojih navedenih v razpisu). Pri tem se upošteva število čebeljih družin vpisanih v register čebelnjakov.

Čebelarjem začetnikom se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti nakupa čebelarske opreme, vendar ne več kot 1000 eurov.

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2018.

Več informacij najdete v razpisu: Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018.

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v letu 2018. Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Prijavijo se lahko vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. maja 2016 do 31. avgusta 2017 vsaj za 0,1 odstotka povečali vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic ter vzrejevalci čebeljih matic, ki vzdržujejo trotovske linije na plemenilni postaji.

Višina sofinanciranja

Višina podpore je odvisna od meril navedenih v razpisu.

Rok za oddajo vloge

Rok za prijavo je do vključno 18. 4. 2018.

Več informacij najdete v razpisu: Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018.

Racionalizacija sezonske selitve panjev

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018. V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.

Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Višina sofinanciranja

Delež sofinanciranja nakupa sredstev za pevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti nakupa. Višina sofinanciranja znaša od 1.000 do 8.000 eurov, pri čemer se upošteva število čebeljih družin vpisanih v register čebelnjakov.

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2018.

Več informacij najdete v razpisu: Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018.

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav