logo

Norveški in EGP finančni mehanizem 2014–2021

Islandija, Liechtenstein, Norveška in Evropska unija so v začetku maja podpisale sporazum o Finančnem mehanizmu EGP in Norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021. V novem obdobju bo na voljo 2,8 milijarde evrov za 15 držav prejemnic, od tega 37,7 milijona evrov za Slovenijo. 

Prioritetna področja za obdobje 2014–2021, ki so bila izbrana kot odziv na izzive, s katerimi se trenutno sooča Evropa, so:
• inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
• socialna vključenost, zaposlovanje mladih, zmanjševanje revščine;
• okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljična ekonomija;
• kultura, civilna družba, dobro upravljanje in temeljne pravice;
• pravosodje in notranje zadeve.

Trenutno so v fazi oblikovanja "Modre knjige", kjer bodo, skupaj z državami prejemnicami, določili prednostna področja, ki jih lahko sooblikujete vsi, ki to želite, in sicer tako, da se vključite v javno posvetovanje, ki bo potekalo do 8. julija 2016! Celoten proces poteka v angleškem jeziku.

Povezava na posvetovanje:
 http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Public-consultation-on-the-draft-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav