logo

NAJAVA SPODBUD ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP)-razpisa objavljena!

Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma 5. junija 2015 v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami, objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem za Podravje in Koroško (RGS). Razpisa bosta objavljena ločeno za vsako regijo.

Za kredite, ki bodo namenjeni za manjše začetne naložbe, bodo lahko kandidirala MSP podjetja iz Podravske in Koroške regije. Najnižji znesek kredita bo znašal 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, najdaljša ročnost bo 8 let. Garancija RGS bo služila kot jamstvo 50 % bančnega kredita. V Podravski regiji bo na voljo 1.200.000 EUR sredstev, v Koroški regiji pa 1.000.000 EUR.

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ.

Več
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav