logo

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (RIC) skupaj s partnerji v mednarodnem IPA projektu

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (RIC) se je aprila 2012, skupaj s partnerji, prijavil na projekt v sklopu programa Instrument predpristopne pomoči (IPA) in v decembru 2013 je Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj projekt tudi odobrilo kot enega izmed najbolje ocenjenih projektov. IPA je nov pravni in finančni instrument Evropske unije, namenjen predpristopni pomoči državam kandidatkam ali potencialnim kandidatkam.

Projekt ima skrajšan naslov Mala šola podjetnikov SI-HR in spada v Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki je namenjen čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Vlogo koordinatorja oz. vodilnega partneja je prevzela  Ljudska univerza Rogaška Slatina, projektni partnerji v projektu pa so OOZ Šmarje pri Jelšah in RIC Slovenska Bistrica na slovenski strani ter Pučko otvoreno učilište Varaždin, VG Poduzetnički centar d.o.o. Velika Gorica, Pučko  otvoreno  učilište   Krapina na hrvaški strani.

Glavni cilji projekta so animacija mladih za odločitev za podjetniško kariero, krepitev podjetniškega duha med podjetniki, vzpostavitev in spodbujanje čezmejnega sodelovanja, v sklopu projekta pa se bo razvila tudi računalniška aplikacija za pametne telefone  »Jaz sem mali podjetnik - interaktivna simulacija turbulentnega podjetniškega okolja - interaktivna simulacija turbulentnega podjetniškega okolja«, ki bo omogočala simulacijo podjetniških aktivnosti skozi igro.

Projekt bo trajal do meseca marca 2015. V tem času se bodo v partnerskih organizacija odvijale različne delavnice, namenjene bodočim kakor tudi že obstoječim podjetnikom. Vsi, ki ste zainteresirani za brezplačne delavnice na temo podjetništva ter informacijsko komunikacijske tehnologije, spremljajte našo spletno stran  www.ric-sb.si. Za dodatne informacije pa lahko pokličete na 02 843 02 46 in 02 620 22 70 ali nam pišete na mirjana.predikaka@ric-sb.si .

Več o projektu je zapisano tukaj.
 

Brezplačne delavnice

RIC Slovenska Bistrica je izvedel dva modula brezplačnih delavnic na temo Podjetništvo ter Informacijsk komunikacijska tehnologija.
 
Prvi sklop delavnic je bil izveden v poletnem času, in sicer:

- delavnica na temo Podjetništvo, v ponedeljek 05. in 06. maja 2014, med 8. in 16. uro

Vsebina delavnice:

 • Podjetništvo kot orodje za uresničevanje idej
 • Podjetniška ideja in podjetniški duh
 • Razvoj lastnosti uspeha
 • Ustvarjalski in tržni pristop
 • Motivacija, želje, cilji
 • Trendi v podjetništvu
 • Krajša debata
​- delavnica na temo Informacijsko komunikacijska tehnologija se je odvijala v ponedeljek 02. in v sredo 04. junija 2014, med 9. in 14. uro
 
Vsebina delavnice:
 • Uporaba interneta, socialnih orodij in ostalih spletih orodij v poslovne namene
 • Uporaba mobilnih aplikacij – kdaj lahko pridejo prav?
 • Potek razvoja spletnih in mobilnih aplikacij
 • Start-up zgodbe - pregled primerov
 • Podjetniške zgodbe v praksi – pregled primerov
 • Trendi – smer razvoja mobilnih in spletnih aplikacij
 • Vprašanja in odgovori

Brezplačna računalniška aplikacija "JAZ SEM MALI PODJETNIK"

Brezplačna računalniška aplikacija "JAZ SEM MALI PODJETNIK - interaktivna simulacija turbulentnega podjetniškega okolja" omogoča simulacijo podjetniških aktivnosti skozi igro. 

Aplikacija je nastala v okviru projekta "MALA ŠOLA PODJETNIKOV SI-HR", katerega partner je RIC Slovenska Bistrica.

Igralcu aplikacije so podani izhodiščni podatki na trgu (kot predpostavke) za poslovni dogodek, opravljanje storitve ali proizvodnje (količina inputov, stanje na trgu – koeficient elastičnosti,…). Na osnovi teh podatkov se igralec sam odločil, kako bo razporedil posamezne inpute. Aplikacija pa mu glede na njegovo porabo finančnih sredstev oziroma razporeditev inputov in glede na začetne podatke na trgu izračuna poslovni rezultat za določeno obdobje.

Začetni podatki se izbirajo po random funkciji, tako da vsaka ponovitev igre predstavljala novo poslovno situacijo.

Tako se vsak igralec uči:
-    kako pomembne so poslovne odločitve pri vsaki poslovni aktivnosti
-    kako turbolentno je poslovno okolje
-    kako majhna meja je med dobičkom in izgubo
-    kako majhne spremembe pri razporeditvi inputov lahko bistveno vplivajo na poslovni izid pri določenih izhodiščnih podatkih in podobno.

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav