logo

KONZORCIJ PONUDNIKOV
 
Konzorcij Ritoznojčan PTP je bil ustanovljen 23. aprila 2013. Združuje 15 vinogradnikov iz bistriškega ožjega vinorodnega okoliša.
 
Osnovni namen »Konzorcija Ritoznojčan PTP« je vzpostavitev razvojnega partnerstva za skupno trženje, večjo prepoznavnost in povezanost vinogradnikov, razvoj in konkurenčnost vinogradništva na Bistriškem ter povečanje možnosti koriščenja nepovratnih finančnih sredstev EU za skupine proizvajalcev v novi finančni perspektivi 2014 -2020.
 
Združevanje v konzorcij pomeni tudi prizadevanje za zagotavljanje enotne kakovosti in s samokontrolo preverjeno geografsko poreklo vina Ritoznojčan. K temu bo prispeval predpisan način pridelave in predelave. Pripravil se je elaborat o pridelavi vina, v katerem so opredeljene tehnologije pridelave in predelave grozdja (geografsko poreklo, sorte vinske trte, količina in kakovost pridelanega grozdja, opis poteka predelave grozdja) z opisom  vina in pogoji, pod katerimi vino dobi naziv PTP. Na osnovi pripravljenega elaborata pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdela in objavi Pravilnik o pridelavi vin z oznako PTP. Vsi pridelovalci vina na določenem geografskem območju bodo lahko  za svoje vino dobili oznako PTP pod pogojem, da bo vino izpolnjevalo predpisane pogoje iz Pravilnika.
 
Člane konzorcija bomo prepoznali po značilni steklenici in etiketi.
 
Sedež konzorcija je na Trgu svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
 
Članstvo v konzorciju je odprto in prostovoljno. V konzorcij lahko na osnovi pisne pristopne izjave pristopijo novi člani.
 
Koordinator konzorcija je RIC Slovenska Bistrica.
 
Vabljeni k skupni zgodbi.
Več
05.08.2013
24.07.2013
logoti
Za vsebino informacij je odgovoren Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Politika razvoja podeželja 2007-2013
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav