logo

Jem drugače, jem domače

Projekt je namenjen dvigu ozaveščenosti in prepoznavanju pomembnosti lokalne samooskrbe, v njem pa sodeluje pet Lokalnih akcijskih skupin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja,  LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko.

Projekt, ki se bo izvajal v obdobju od januarja do decembra 2018, je bil uspešen na 2. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru pristopa CLLD in pridobil 85% sofinanciranje.

Skupna vrednost projekta je 74.637 €.

Cilji projekta

  1. povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
  2. povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
  3. povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
  4. dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

Aktivnosti projekta

V okviru projekta bomo sodelovali z vrtci in šolami, kjer bomo na delavnicah in predavanjih osveščali otroke in njihove starše o pomenu lokalno pridelane hrane.

Iz območja vsakega LAS-a bo k sodelovanju povabljenih 10 ponudnikov, ki bodo aktivno vključeni v različne izobraževalne module. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje in se tudi povezati na različnih dogodkih in srečanjih. Oblikovali bomo e-katalog, kjer se bodo predstavili ponudniki iz posameznih LAS-ov, s svojo ponudbo. 

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav