logo

JAVNO POVABILO za sodelovanje na BOŽIČNEM SEJMU 2017
 
 
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica tudi letos organizira prireditve v prazničnem decembru, in sicer:
 
*** Božični sejem s pestrim spremljevalnim programom bo potekal  med  20. 12. in 22. 12. 2017 (3 dni programa), od 14. do 23. ure na Trgu svobode v Slovenski Bistrici.
 
K sodelovanju na božičnem sejmu vabimo ponudnike za prodajo domačih proizvodov, lokalnih produktov, novoletnih daril, novosti na trgu ter gostinskih storitev.
 
*** Program veselega decembra se bo nadaljeval med 27.12. in 29.12.2017 (3 dni programa), med 18. in 23. uro.
 
K sodelovanju na drugi del decembrskim prireditev med 27.12. in 29.12.2017 vabimo izključno ponudnike gostinskih storitev.

 

Prijavijo se lahko samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega povabila.

Prispele prijave se bodo izbirale na podlagi naslednjih meril:

 • vsebinska ustreznost izdelkov za prodajo (po vzoru sorodnih božičnih sejmov),
 • spremljevalni program (animacija, pospeševanje prodaje izdelkov),
 • inovativnost prodajnega programa in prodajnega prostora,
 • prispevek v izdelkih za nagradno žrebanje,
 • do zapolnitve razpoložljivih kapacitet.

Cena najema sejemske hiške znaša 40€ na dan v coni A in 30€ na dan v coni B.

VLOGA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA :

 1. Polni naziv predlagatelja (pravne osebe, podjetnika, posameznika) - predstavnik predlagatelja oz. direktor, davčna številka, EMŠO, matična številka, TRR in naziv banke.
 2. Točni naslov predlagatelja, telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in naslov e-pošte.
 3. Dokazilo iz vpisa v register samostojnih podjetnikov ali posameznikov za opravljanje dejavnosti.
 4. Za pravne osebe izpisek iz sodnega registra (fotokopija ustreznega dovoljenja za prodajo).
 5. Kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja prodaje – reference.
 6. Vsebinski in terminski program za spremljevalne aktivnosti (ni pogoj).
 7. Fotografije in/ali opis  izdelkov, ki so predmet prodaje.

Prijavo z obveznimi prilogami je potrebno dostaviti na naslov: Turistično informativni center Slovenska Bistrica, Trg svobode 17, 2310 Slovenska  Bistrica ali poslati po e-pošti info@tic-sb.si, najkasneje do 27. 11. 2017.

Kontaktna oseba: Ivana Pečovnik (TIC Slovenska Bistrica), telefon: 02 843 08 10, mobitel 041 735 588, elektronska pošta: info@tic-sb.si

O izboru vas bomo obvestili do 1. 12. 2017 po e-pošti (zato prosim ne pozabite vpisati kontaktov).

PRIJAVNI OBRAZEC

 

 
 
Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav