logo

JAVNO POVABILO za izvajanje gostinske ponudbe - Silvestrovanje na Trgu svobode 2016

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, skupaj z Občino Slovenska Bistrica tudi letos organizira silvestrovanje na prostem, na Trgu svobode v Slovenski Bistrici, ki bo v soboto 31.12.2016, začenši ob 22.00 uri do 02.00 ure zjutraj (1.1.2017).

Organizator prireditve bo poskrbel za:

 • pridobitev upravnega dovoljenja za izvedbo prireditve na prostem,
 • okrasitev prizorišča,
 • najem odra, varovalnih ograj in mobilnih toaletnih prostorov,
 • varovanje prireditve (reditelji),
 • zavarovanje odgovornosti organizatorja,
 • nastop glasbene skupine med 22. in 02. uro,
 • tehnično podporo glasbenega nastopa (ozvočenje in razsvetljava),
 • požarno stražo,
 • dežurno zdravniško službo,
 • električno napajanje za potrebe gostinske ponudbe,
 • čiščenje prireditvenega prostora po prireditvi,
 • oglaševanje in promocijo dogodka.

K sodelovanju vabimo ponudnike, gostince, ki bodo na prireditvi nudili:

 • pijačo (tople in hladne napitke) na lastnih točilnih pultih,
 • hrano (topli in hladni prigrizki), kar pa ni pogoj.

Prijavijo se lahko samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega poziva.

 Prispele prijave se bodo ovrednotile na podlagi naslednjih meril:

 • višina oglaševalskega prispevka - zakup oglaševalskega paketa (minimalni oglaševalski paket: Pokrovitelj L), skladno z oglaševalskimi pogoji za sponzoriranje novoletnih prireditev za leto 2016 (priloga)
 • spremljevalni program (animacija),
 • reference s podobnih prireditev.

Izbor najboljšega ponudnika bo opravila za to imenovana izbirna komisija.

 

VLOGA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA :

 1. Polni naziv predlagatelja  (pravne osebe, podjetnika, posameznika) - predstavnik predlagatelja oz. direktor, davčna številka, EMŠO, matična številka, TRR in naziv banke.
 2. Točni naslov predlagatelja, telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in naslov e-pošte.
 3. Dokazilo iz vpisa v register samostojnih podjetnikov ali posameznikov za opravljanje dejavnosti.
 4. Za pravne osebe izpisek iz sodnega registra (fotokopija ustreznega dovoljenja za prodajo).
 5. Kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja ponudbe gostinskih storitev na javnih prireditvah – reference.
 6. Vsebinski in terminski program za spremljevalne aktivnosti (ni pogoj).
 7. Fotografije ali opis  točilnega pulta, ki ga mora ponudnik gostinskih storitev postaviti najkasneje do 14 ure, dne 31.12.2016.
 8. Parafiran in izpolnjen vzorec sponzorske pogodbe.

 

Prijavo z obveznimi prilogami je potrebno dostaviti na naslov: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska  Bistrica ali poslati po e-pošti na naslov: tadeja.potisk@ric-sb.si, najkasneje  do  21. 11. 2016.

Kontaktna oseba: Tadeja Potisk (RIC Slovenska Bistrica), telefon: 02 843 02 46.

O izboru vas bomo obvestili do 30. 11. 2016 po e-pošti.                                                                                         

Dokumentacija: 

JAVNO POVABILO 

VZOREC POGODBE O SPONZORSTVU

POKROVITELJI

 

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav