logo

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

(vsebina (S)Industrije 4.0 v povezavi s strategijo pametne specializacije:
www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/)

V okviru javnega razpisa bo Spirit Slovenija podprl okvirno 75 podjetij.

Upravičeni stroški

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Če se bo operacija začela izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu izdaje sklepa o izboru.

Roki za oddajo vlog

1. rok: 7. 12. 2017
2. rok: 14. 3. 2018 (Sprememba javnega razpisa - Uradni list RS 7/2018)

Več o razpisu najdete tukaj.

Več
19.02.2018
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav