logo

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

Spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja za dijake in študente.
Rok za oddajo vlog: 16. 2. 2018 do 23:59 ure

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je 19. januarja 2018 v Uradnem listu RS objavil razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake srednjih poklicnih in študente višjih strokovnih šolki so v letu 2016/2017 opravljali zaključni letnik. Skupno je razpisanih 3,9 milijona evrov.

Namen razpisa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Na razpis se kot soprijavitelja prijavita tako delodajalec kot šola. Vlogo na razpis pa odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.

Višina sofinanciranja

Za dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju: med 490 in 1250 evrov, oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po predvidenem učnem programu, pod pogojem, da je delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja po učni pogodbi.

Za študenta v višjem strokovnem izobraževanju: med 750 in 1250 evrov, oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2018.


Več o pogojih in načinu prijave najdete tukaj.

Več
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav