logo

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

 

Vrednost razpisa 5.282.528,69 EUR
Domača stran http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1120
Rok prijave 09.10.2017
Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd«. Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. 

EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:
1.    Pametna mesta in skupnosti
2.    Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3.    Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4.    Trajnostna pridelava hrane
5.    Tovarne prihodnosti
6.    Zdravje – medicina
7.    Mobilnost 
8.    Razvoj materialov kot končnih produktov.
Upravičeni prijavitelji Upravičenci/ciljna skupina so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.
Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav