logo

Javni razpis - Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij

Namen javnega razpisa "Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij" je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.

Pisarne za prenos tehnologij (TTO) delujejo kot vmesnik med JRO in podjetji, kot vstopna točka do podjetij in JRO ter imajo vse pomembnejšo vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja med raziskovalno in gospodarsko sfero. TTO z izvajanjem ustreznih procesov skrbijo, da se rezultati raziskav na JRO ovrednotijo, ustrezno zavarujejo s pravicami intelektualne lastnine in tržijo.

Javni razpis bo nadgradil delovanje TTO na ravni celotne Slovenije, ki bodo kot del podpornega okolja nudile kvalitetno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji. Spodbujanje dejavnosti in dvig aktivnosti TTO bo prispevalo k dodatni pospešitvi prelivanja raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo in s tem pomagalo podjetjem v Sloveniji, da postanejo inovacijsko aktivna.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev konzorcija, ki bo združil TTO JRO-jev na področju celotne Siovenije. Preko izvajanja skupnih aktivnosti konzorcija se bo izboljšalo sodelovanje znotraj JRO ter sodelovanje JRO z drugimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji, s ključnim ciljem spodbujanja in krepitve strateškega patentiranja ter olajšanja prehoda znanstvenih spoznanj v gospodarsko prakso in posledično pospešitve gospodarskega izkoriščanja izumov iz JRO.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 7. 2017, do 12. ure.

Več o razpisu najdete tukaj.

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav