logo

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode.
 • Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode.
 • Sodobne naprave za pridobivanje električne energije.
 • Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb.
 • Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe.
 • Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov.
 • Nakup okolju prijaznih vozil.
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
 • Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva.
 • Učinkovita raba vodnih virov.
 • Oskrba s pitno vodo.

Rok za zaključek naložbe je 12 (dvanajst) mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.

Upravičene osebe

Upravičena oseba lahko prejme kredit za ukrepe, ki še niso izvedeni in zanje še ni prejela kredita Eko sklada. Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

 • lastniki ali solastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.

Upravičena oseba je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti za posamezne ukrepe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom. 

Višina kredita

Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.

Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.

Več o razpisnih pogojih in načinu prijave najdete tukaj.

Več
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav