logo

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018

Las Dobro za nas objavlja javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v občinah Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum objave: petek, 5. 1. 2018

Rok za oddajo vlog: petek, 30. 3. 2018 (do 12. ure - v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva

Izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja

Operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dobro za nas.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 472.765,55 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 80 % upravičenih stroškov.

Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede samo v urbanih območjih (naseljih): Makole, Poljčane, Rače, Fram in Slovenska Bistrica.

Upravičenci do podpore

LAS, podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije ter institucije regionalnega razvoja.

Informacije o javnem pozivu

  • po elektronski pošti na las@ric-sb.si,
  • po telefonu: 02 620 22 70 ali 02 620 22 73, vsak delovnik med 9. in 13. uro.

Celotno besedilo javnega poziva najdete na spletni strani LAS DOBRO ZA NAS.

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav