logo

Javni poziv podjetnikom in podjetjem za sofinanciranje električnih polnilnih postaj za e-vozila

Občina Slovenska Bistrica poziva podjetja in podjetnike, da izrazijo interes za postavitev šestih novih polnilnih postaj za električna vozila na območju občine oziroma mesta Slovenska Bistrica na strateških lokacijah in sicer na/v:

  • Državni cesti R2 - 275, na relaciji AC priključek Slovenska Bistrica jug - Sp. Ložnica,
  • Državni cesti R2 - 275, na relaciji AC priključek Slovenska Bistrica sever - Zg. Polskava,
  • Državni cesti R1 - 1236, na relaciji Hotel Leonardo - Poljčane,
  • Poslovno obrtni coni Bistrica,
  • Industrijski coni Impol Zgornja Bistrica,
  • Lokalni cesti v smeri Slovenska Bistrica - RTC Trije Kralji (na območju Pohorja).

Občina Slovenska Bistrica bo s šestimi izbranimi vlagatelji, ki bodo s podpisom pisma o nameri izrazili interes, sklenila dogovor/pogodbo o souporabi električnih polnilnih postaj za obdobje 7 let.

Več informacij je mogoče dobiti osebno na razvojno informacijskem centru Slovenska Bistrica: Trg svobode 5, Slovenska Bistrica, po telefonu na tel. št. 02 620 22 71 (g. Tomaž Pristovnik) ter na e-naslovu: info@ric-sb.si.

Rok za oddajo vlog

Vloge je mogoče oddati  do vključno 22. januarja, 2018 osebno v sprejemni pisarni Občine ali priporočeno po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo.  

V kolikor bo na poziv prispelo več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo ob izpolnjevanju pogojev javnega poziva prispela kot prva za posamezno strateško lokacijo.

Priloge

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav