logo

Izvedeni lokalni projekti

V okviru celovite izvedbe lokalnih projektov za naročmike pripravljamo investicijsko dokumentacijo, ki je osnova za črpanje sredstev EU skladov ter nacionalnih sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin.

Seznam posameznih dokončanih projektov

 • DIIP Izgradnja podjetniške cone Bistrica
 • DIIP Tehnološki park Slovenska Bistrica z Visokošolskim informacijskim središčem
 • DIIP Obnova vozišča LC 240020 Podlože-Lokanja vas-Slovenska Bistrica-Trnovec-Vrhloga-Črešnjevec
 • DIIP Južna obvozna cesta Slovenska Bistrica od AC do Kolodvorske ulice
 • DIIP Obnova vodovodnega sistema Videž-Slovenska Bistrica
 • DIIP Obnova lokalne ceste Veliko Tinje-Planina
 • DIIP Obnova vodovodnega sistema Laporje-Žabljek-Nova gora
 • DIIP Delna obnova lokalne ceste 440130 Rep-Trije kralji
 • DIIP Obnova vozišča LC 440050 Osankarica-Slovenska Bistrica
 • DIIP Izgradnja ceste C in G v POC z mostom
 • DIIP Obnova lokalne ceste  LC 440 510 Jelovec-Gavez, odsek Jelovec-Zakunstek
 • DIIP Obnova lokalnih cest LC 440500 in LC 440510
 • DIIP Ureditev kolesarskih poti s pripadajočo infrastrukturo v naseljih Studenice, Novake in Globoko ter na območju Nature 2000- Porečje reke Dravinje
 • DIIP Obnova vozišča LC Bukovec-Loka
 • DIIP Ureditev pločnikov in obnova vozišča javne poti št. 940 580 Čopova ulica
 • DIIP Ureditev naselja Kebelj z obnovo vozišča LC Gladomes-Podgrad
 • DIIP Obnova vozišča LC Podlože-Lokanja vas na odseku krožišče Črešnjevec-Lokanja vas
 • DIIP Obnova LC 440630 Tri cerkve-Jamce
 • DIIP Obnova LC Zgornja Ložnica-Radkovec
 • DIIP Obnova vozišč lokalnih cest Podgrad-Osankarica
 • DIIP Ureditev LC 440 401 Spodnja Brežnica- Stanovsko
 • DIIP Obnova Osnovne šole Poljčane
 • DIIP, PIZ, IP Dom starejših občanov Slovenska Bistrica
 • DIIP Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • Ureditev mestnega jedra ter kanalizacije v centru Slovenske Bistrice
 • DIIP Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 • Obnova lokalne ceste Tinje – Urh, II. faza
 • Rekonstrukcija (sanacija) vozišča) lokalne ceste LC 440410 v naselju Laporje
 • DIIP – Obnova lokalne ceste Slovenska Bistrica – Pečke, II. faza
 • DIIP – Obnova delov lokalnih cest na območju KS Laporje
 • DIIP – Obnova vodovoda Jožef - 1. faza
 • DIIP – Obnova lokalne ceste Vrhloga – Pretrež
 • DIIP – Obnova vrtca Zgornja Polskava
 • DIIP – Obnova vrtca Zgornja Ložnica
 • DIIP - Obnova športnega igrišča pri OŠ Šmartno na Pohorju
 • DIIP - Obnova športnega igrišča pri Podružnični šoli Zgornja Polskava
 • DIIP – Izgradnja vrtca v Ozki ulici
 • IP – Ureditev naselja Šmartno na Pohorju – novelacija investicijskega programa
 • IP – Izgradnja vrtca v Ozki ulici
 • IP – Obnova vrtca Zgornja Polskava
 • IP – Obnova vrtca Zgornja Ložnica
 • DIIP Rekonstrukcija ceste proti vodarni
 • IP Dograditev vrtca Zgornja Ložnica - novelacija
 • IP Obnova vrtca Zgornja Polskava – novelacija
 • DIIP Izdelava celostne prometne strategije
 • DIIP Nabava urgentnega prenosnega ultrazvoka
 • DIIP Rekonstrukcija ceste Partizanska ulica
 • DIIP Vrtec Črešnjevec
 • DIIP Športni objekti na območju Spodnja Polskava – Stavbno pohištvo d.d. – v stečaju
 • DIIP Ureditev Gradišča
 • DIIP Obnova igrišča pri OŠ Gustava Šiliha Laporje
 • DIIP Obnova športnega igrišča pri podružnični šoli Zgornja Polskava
 • PIZ Obnova dvorca Zgornja Polskava
Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav