logo

Evropska sredstva za vstopne točke VEM

Ljubljana, 7. junij 2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 800.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 337.500 evrov (75 odstotkov) na programskem območju Vzhodna kohezijska regija in 245.000,00 evrov (70 odstotkov) na programskem območju Zahodna kohezijska regija. Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije bo javni razpis objavila v kratkem. 
 
Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva za celotno območje Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register. 
 
Storitve vstopnih točk VEM so namenjene potencialnim podjetnikom in MSP. Cilj javnega razpisa je tako povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij. 

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Več
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav