logo

ENSURE - European Network for Cohesion and Solidarity in Rural Areas

RIC Slovenska Bistrica kot vodilni partner je skupaj s 13 partnerji iz 13 evropskih držav pripravil projekt ENSURE - »European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas« ali v slovenskam prevodu »Evropska mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju«. Poleg RIC-a projektno partnerstvo sestavljajo partnerji iz Grčije, Italije, Madžarske, Češke, Hrvaške, Romunije, Srbije, Latvije, Bolgarije, Španije, Črne Gore in Poljske.

Projekt se bo izvajal med julijem 2017 in julijem 2019 in je zastavljen s ciljem večanja zavedanja o tem, da so lokalni in evropski kreatorji javnih politik tisti, ki ustvarjajo iniciative in umeščajo potrebe lokalnega podeželskega prebivalstva v širši evropski politični kontekst. Izhajajoč iz dejstva, da je v tem času podpora evropskim politikam na najnižji ravni, je potreben razmislek, kako se soočati z evroskepticizmom na podeželskih območjih ter katera so potencialna orodja za rešitev tega problema.

V okviru projektnih aktivnosti bo organiziranih 6 večjih mednarodnih dogodkov, od katerih bo eden izmed njih – mednarodna konferenca – potekal tudi v Slovenski Bistrici, predvidoma spomladi 2019. Razprave bodo potekale o aktualnih temah, kot npr. kateri so praktični primeri uspešnih zakonodaj in kje so zakonodajne ovire na področju spodbujanja lokalne samooskrbe.

Povezave:

​Objave:

​Uradna brošura projekta:
 

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav