logo

Drugi javni razpis za ukrep - Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 • produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 • diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
 • posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
 • izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
 • naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
 • naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
 • diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
 • turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,
 • okoljske storitve akvakulture,
 • izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Pogoji za sodelovanje

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetniki posamezniki ali
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Rok za prijavo

Drugi javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Več
19.02.2018
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav