logo

Prispevki

Polni s.p.

Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih pa glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu.
Mesečni prispevki se, razen v prvem razredu, kjer se plačujejo od minimalne plače, spreminjajo mesečno in le-to mora podjetnik skrbno spremljati. Minimalna plača za leto 2012 znaša 783,66 € bruto, kar pomeni, da znašajo minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene 299,35 € mesečno. Samostojni podjetnik, ki ima registriran polni s.p. lahko tudi že prvo leto plačuje višje prispevke (od 2. do 8. razreda) v kolikor to želi. Najvišji mesečni prispevki znašajo 1.390,62 € (za junij 2013).
 
Nova razvrstitev v zavarovalno osnovo se določi za mesec po mesecu, ko je bil davčni upravi RS oddan davčni obračun. Ker je večina davčnih obračunov oddana v mesecu marcu, se nova razvrstitev upošteva pri obračunu prispevkov za mesec april.
 
 
Novost = oprostitev plačila prispevkov ob prvem vpisu samozaposlene osebe v davčni register (od 1.7.2013)
  • Skladno z določbo 14. odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; UL RS št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. člena tega zakona oproščeni plačila prispevka zavarovanca in delodajalca in sicer:
Prvih 12 mesecev poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50% zneska prispevka, obračunanega od osnove iz 2. odstavka tega člena.
 
V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30% zneska prispevka, obračunanega od osnove iz 2. odstavka tega člena.

Popoldanski s.p.

Pavšalni prispevek za PIZ (za invalidnost, telesno okvaro, smrt, poškodbe pri delu) od 1.4.2013 znašajo 32,17€. Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen od 1.1.2013 znašajo 4,55. Več o tem najdete tukaj.
 
Samostojni podjetnik mora ne glede na obliko (polni ali popoldanski s.p.) plačati prispevke vsak mesec (ne glede na to ali je tisti mesec kaj zaslužil ali ne) do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav