logo

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija (v nadaljevanju CPS) je strateški dokument, s katerim bo občina določila učinkovito zaporedje ukrepov na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in motoriziranega prometa. S temi ukrepi, kjer so v ospredju ljudje in ne avtomobili, želi občina vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki bo prispeval k:

  • boljši kakovosti bivanja,
  • odpravljanju socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalcev (invalidi, starejši, mladi, ekonomsko šibki) in
  • ustreznejši dostopnosti delovnih mest in storitev v občini.
Več
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
29.12.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav