logo

Širitev poslovne cone Impol

Investicija je namenjena zagotavljanju pogojev za širitev industrijske cone Impol, s čimer bo omogočeno višanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjih podjetij v lokalni skupnosti, katerih poslovanje je tesno povezano s podjetji na območju industrijske cone Impol.

Projekt predvideva ureditev nadomestne cestne in komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave izven območja zemljišč, ki so predvidena za širitev industrijske cone. Izvedba investicije, katere investitor je Občina Slovenska Bistrica, je prva in bistvena prioriteta ter temelj tako za realizacijo sedanjih potreb kot nadaljnjo izvedbo širšega projekta razvoja Skupine Impol.

V okviru projekta se bo zagotovila:

  • cestna infrastruktura od križišča K5 (štirikrako kanalizirano križišče s Kajuhovo ulico) do K8 (krožno križišče na Partizanski ulici),
  • cestna razsvetljava na predmetnem odseku in
  • pripadajoči komunalni vodi (vodovod, zaščita plinovoda in TK vodi).

Investicijo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav