logo

Compose - Rural communities engaged with positive energy

 


 

Občina Slovenska Bistrica je pridruženi partner v projektu, pri katerem je glavni cilj zagotavljanje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Gre za pilotni projekt za učinkovito rabo energije.

Projekt je bil za sofinanciranje, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, potrjen v okviru programa Interreg MED, v njem pa sodeluje 25 partnerskih organizacij iz desetih držav. Projekt se osredotoča na lokalne potenciale za izkoriščanje obnovljivih virov energije, njihov razvoj in promocijo zelene energije. Cilj projekta je zmanjšanje emisije CO2 z uporabo obnovljivih virov energije. Specifični cilj se nanaša na razvoj in spodbujanje poslovnega modela novih tehnologij na področju obnovljivih virov energije, s posebnim poudarkom na zmanjšanju emisij v ozračje in zmanjšanju globalnega segrevanja, v verigi lokalnih skupnosti v treh sredozemski regijah ter čim večji uporabi lokalnih virov in razpoložljivih naravnih resursov.

V vsaki od desetih držav, ki sodelujejo v projektu (Španija, Portugalska, Francija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Črna gora, Grčija, Albanija in BiH), bo v okviru izvajanja projekta potekal po en večdnevni dogodek oz. delovni sestanek.

Več o programu Interreg MED najdete tukaj.

Več o samem projektu Compose najdete tukaj.

 

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav