logo

Aktualni razpisi na področju akvakulture

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 • prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
 • izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
 • podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
 • se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
 • se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali
 • bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Upravičenci: Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Stopnja javne podpore: 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo (najmanj 3.500 eurov in največ 500.000 eurov na posamezno vlogo). Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore.

Rok za prijavo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

Več o razpisu nadete tukaj.

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate okoljske akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 • naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;
 • naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali
 • spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

​Upravičenci: Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.​

Stopnja javne podpore: 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo (najmanj 3.500 eurov in največ 500.000 eurov na posamezno vlogo). Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore. 

Rok za prijavo: Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

Več o razpisu najdete tukaj.

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 • produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 • diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
 • posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
 • izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
 • naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
 • naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
 • diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
  turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov, okoljske storitve akvakulture, izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

​Upravičenci: Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.​

Stopnja javne podpore: 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo (najmanj 3.500 eurov in največ 500.000 eurov na posamezno vlogo). Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore. 

Rok za prijavo: Razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

Več o razpisu najdete tukaj.

Več
13.02.2018
15.01.2018
14.01.2018
29.12.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav